Click to Join!
  SquashLeagues.com
Squash Leagues Management System

Balls on/off
Sound on/off
Lang. English/Spanish*
 
* Only where translated
pages are available.
  Member #
Password
Squashleagues

Duffers League

Clubs


Looking for web design perth or web design melbourne? You know what to do!

 

Choose your report:
 • Players
 • Participation
 • Ranks
 • This report: Ranks

  Rank Now Rank Last
  Month
  Name Points After
  Last Match
  Points Before
  Last Match
  + /- Last Result
  Entered Date
  1 2 Yohann Pedder 192.99 192.99 0.00 24-May-2018
  2 1 Haytham Gouda 190.18 190.18 0.00 21-May-2018
  3 2 Muhammed Bilal 169.40 169.40 0.00 24-May-2018
  4 4 Warren West 156.55 158.54 -1.98 24-May-2018
  5 5 Amr Al sharief 154.83 154.83 0.00 01-May-2018
  6 7 Ehab Makaryous 154.15 155.07 -0.91 16-May-2018
  7 6 Stephen O'Neill 152.98 152.35 0.62 09-May-2018
  8 8 Ahmed Mandour 151.95 149.46 2.48 24-May-2018
  9 4 Chris Ryan 151.08 151.08 0.00 21-May-2018
  10 7 Maneesh Nair 148.38 146.74 1.63 01-May-2018
  11 10 Jetendra Bachani 135.37 135.87 -0.50 09-May-2018
  12 12 Stefano Urbini 130.72 131.64 -0.91 29-Apr-2018
  13 16 Ahmed Samir 1 122.89 122.89 0.00 30-Apr-2018
  14 15 Mohammad Nayel 122.84 125.72 -2.87 23-May-2018
  15 17 Muhammad Aftab 118.60 123.22 -4.62 24-May-2018
  16 18 Nicolas Tinseau 116.32 119.10 -2.78 24-Apr-2018
  17 20 Tom Hodgson 107.46 105.82 1.64 23-May-2018
  18 22 Matthieu Jean 100.60 100.60 0.00 24-May-2018
  19 27 Jean-claude Despres 100.20 96.96 3.24 24-May-2018
  20 30 Matthew Franklin 99.44 93.67 5.76 24-May-2018
  21 23 Ahmed Ismail 98.85 98.27 0.57 21-May-2018
  22 21 Mauricio Barnola 98.71 101.55 -2.84 16-May-2018
  23 34 Mohamed Samy 97.82 94.12 3.69 16-May-2018
  24 25 Farid Khafagy 97.75 97.01 0.73 26-Apr-2018
  25 29 Guillaume Berthereau 96.93 98.77 -1.83 18-May-2018
  26 31 Roshan Baladevan 96.20 93.24 2.96 09-May-2018
  27 28 Hossam -Amin 95.99 98.95 -2.96 16-May-2018
  28 24 Rizwan Raza 95.72 98.31 -2.59 24-May-2018
  29 31 Moustafa Elziny 93.50 94.81 -1.31 23-May-2018
  30 31 Kevin Gilford 93.36 93.32 0.04 16-May-2018
  31 33 Naeem Nanji 93.20 93.20 0.00 30-Apr-2018
  32 25 Ismail Shilleh 92.20 94.41 -2.20 14-May-2018
  33 33 Daniel Camargo 89.96 93.45 -3.49 15-May-2018
  34 38 Ossama Ghozlan 89.41 88.57 0.84 24-May-2018
  35 42 Denis Bochkarev 86.31 85.87 0.43 22-May-2018
  36 40 Mohamed Elkhatib 83.93 86.30 -2.36 29-Apr-2018
  37 45 Yassin El shazly 83.06 83.06 0.00 26-Dec-2017
  38 36 Brian Stanforth 79.47 83.12 -3.65 25-May-2018
  39 47 Ali Durrani 77.33 75.49 1.84 13-May-2018
  40 47 Vaughn Weatherdon 77.21 74.59 2.61 24-May-2018
  41 41 Sameh Badawy 76.89 77.35 -0.45 21-May-2018
  42 47 David Michael 75.99 74.75 1.23 15-May-2018
  43 48 Abdalrahman Fathallah 74.53 74.53 0.00 26-Apr-2018
  44 51 Stacey Yap-singh 74.25 69.68 4.56 25-May-2018
  45 39 Aktham Elsalhi 74.18 74.64 -0.45 21-May-2018
  46 50 Zoheb Kizilbash 73.38 72.81 0.56 29-Apr-2018
  47 41 Tamer Abdelkader 73.00 76.96 -3.95 12-May-2018
  48 50 Ahmed Elnady 72.27 68.72 3.54 16-May-2018
  49 53 Hameed Sultan Maricar 71.49 72.16 -0.67 24-May-2018
  50 59 Conor Hayes 67.03 65.19 1.84 23-May-2018
  51 56 Arsalan Zamir 66.99 63.39 3.59 23-May-2018
  52 55 Wail Mezher 66.58 67.14 -0.56 20-May-2018
  53 57 Marios Katsioloudes 62.44 64.43 -1.99 14-May-2018
  54 60 James Edmondson 62.29 60.65 1.64 01-May-2018
  55 73 Gary Kenward 60.35 60.35 0.00 22-May-2018
  56 60 Sohail Riaz 60.23 57.70 2.52 16-May-2018
  57 63 Ahmed Said 59.69 60.04 -0.35 22-May-2018
  58 54 Abdullah Elawady 58.80 56.02 2.77 25-May-2018
  59 72 Mostafa Maamoun 58.61 58.64 -0.03 16-May-2018
  60 67 Abid Iqbal 58.51 60.40 -1.89 16-May-2018
  61 63 Hossam Okasha 58.06 56.40 1.66 20-May-2018
  62 55 Pawel Piotrowski 56.43 58.65 -2.21 25-May-2018
  63 66 Ollie Taylor 54.34 53.90 0.44 19-May-2018
  64 71 Ossama Mahmoud 52.98 51.50 1.47 15-May-2018
  65 63 Billy Mc Elligott 52.96 56.45 -3.49 23-May-2018
  66 65 Tim Smith 51.79 53.81 -2.02 16-May-2018
  67 98 Miguel Santos 50.52 46.16 4.36 23-May-2018
  68 62 Ayman Edris 48.46 49.79 -1.32 20-May-2018
  69 68 Eslam Gharib 48.37 46.30 2.07 09-May-2018
  70 68 Neil Lawrie 46.01 49.15 -3.14 16-May-2018
  71 73 Ibrahim Aly 45.75 41.82 3.93 16-May-2018
  72 75 Irfan Moten 45.69 47.02 -1.33 14-May-2018
  73 86 Nauman Azam 45.04 43.38 1.65 13-May-2018
  74 74 Asim Mirza 45.01 43.49 1.51 13-May-2018
  75 78 Hussien Mostafa 42.59 41.07 1.52 15-May-2018
  76 77 Dave Morgan 40.67 41.98 -1.30 19-May-2018
  77 74 Steven Cumming 39.46 40.68 -1.21 13-May-2018
  78 81 Srikanth Murthi 38.18 37.03 1.14 23-May-2018
  79 76 Srinivasan Vinod 35.97 37.30 -1.32 13-May-2018
  80 88 Dimitrios Kandias 35.74 34.26 1.48 22-May-2018
  81 94 Khalil Gouia 35.19 34.61 0.57 23-May-2018
  82 85 Hossam Hashim 35.01 36.11 -1.10 16-May-2018
  83 92 Balint Feyer 34.80 34.80 0.00 24-May-2018
  84 94 Fah Phan 34.13 33.43 0.70 21-May-2018
  85 101 Mohamed Hamed 33.86 33.12 0.74 18-May-2018
  86 84 Avni Arya 33.64 36.18 -2.53 24-May-2018
  87 85 Mersel Damen 31.96 34.92 -2.96 01-May-2018
  88 98 Martin Keane 29.37 27.16 2.21 07-May-2018
  89 89 David Karansky 29.00 29.35 -0.35 19-May-2018
  90 94 Baiba Pillai 28.41 26.39 2.01 23-Apr-2018
  91 103 Amr Ryad 28.17 27.19 0.98 11-May-2018
  92 106 Satti Satti 28.14 25.61 2.53 19-May-2018
  93 92 Zain Khan 27.60 29.37 -1.76 14-May-2018
  94 103 Michael Cowlishaw 26.17 27.39 -1.21 11-May-2018
  95 96 Tarek Soliman 25.79 28.00 -2.21 10-May-2018
  96 110 Nerbonne Rudy 25.56 25.12 0.43 16-May-2018
  97 - Aidan Clarke 24.92 23.68 1.24 19-May-2018
  98 93 Arafat Safdar 24.49 26.26 -1.77 07-May-2018
  99 94 Sean Sibley 24.23 26.82 -2.59 08-May-2018
  100 102 Fabio Zulbati petrillo 23.54 24.72 -1.17 22-May-2018
  101 100 Maureen Lord 23.43 24.35 -0.92 23-May-2018
  102 95 Hjalmar Gutierrez 22.67 24.86 -2.18 22-May-2018
  103 101 Tamer Abutahoun 22.18 20.70 1.48 23-May-2018
  104 112 Hasham Cheema 22.13 19.17 2.95 10-May-2018
  105 109 Ahmed Abdel moneim 22.10 19.80 2.30 01-May-2018
  106 - Peter Crowe 21.28 19.43 1.85 19-May-2018
  107 104 Mike Cowan 20.91 22.39 -1.48 12-May-2018
  108 113 Wael Ibrahim 19.90 21.92 -2.02 19-May-2018
  109 122 Desmond Spencer 19.06 18.01 1.04 16-May-2018
  110 - Andy Bray 18.06 15.53 2.52 25-May-2018
  111 - Akram Rashed 17.92 17.92 0.00 20-May-2018
  112 120 Gustavo Ferrari 17.49 14.32 3.16 24-May-2018
  113 121 Madeeh Elsayed 16.88 18.77 -1.89 21-May-2018
  114 127 Nader Sarhan 16.80 15.56 1.24 21-May-2018
  115 107 Peter Mccarthy 16.73 17.32 -0.58 18-May-2018
  116 119 Alessandro Mauro 14.93 14.93 0.00 21-May-2018
  117 120 James Elwes 14.83 12.30 2.52 19-Apr-2018
  118 129 Sheriar Arjani 14.82 13.39 1.42 19-May-2018
  119 123 Mohamed Fouda 14.68 14.68 0.00 30-Apr-2018
  120 129 Waleed Yaseen 14.14 14.60 -0.45 23-May-2018
  121 127 David Payne 13.83 11.09 2.74 22-May-2018
  122 137 Kenneth Gell 13.74 11.38 2.35 21-May-2018
  123 117 Mohamed Shehata 13.48 15.32 -1.84 01-May-2018
  124 124 Sacha Jones 12.75 13.44 -0.68 07-May-2018
  125 122 Ege Ersenkal 12.60 9.84 2.76 16-May-2018
  126 134 Syed ali Hashmi 11.47 9.11 2.36 01-May-2018
  127 - Mohamed Kabbany 10.98 10.98 0.00 19-May-2018
  128 113 Kenny Brown 10.54 11.72 -1.18 23-May-2018
  129 - Mohamed Soliman 10.51 12.53 -2.01 25-May-2018
  130 133 Mohammed Diab 10.22 8.28 1.94 25-May-2018
  131 131 Ahmed Ali 10.07 12.14 -2.07 27-Apr-2018
  132 - Syed sarosh Ahmed 10.00 10.00 0.00 -
  133 116 Ajay Pillai 9.24 10.29 -1.04 15-May-2018
  134 - Moataz Farahat 8.90 8.90 0.00 22-May-2018
  135 150 Ranjith Kumar 8.52 10.00 -1.48 20-Sep-2017
  136 - Pavan Badi 7.98 10.00 -2.01 13-May-2018
  137 132 Gopeshwar Dwivedi 7.80 9.64 -1.84 20-May-2018
  138 130 Abdel-rahaman Zayed 7.76 9.31 -1.55 25-May-2018
  139 - Rachel Keene 7.53 8.52 -0.98 19-May-2018
  140 - Sridhar Rajendran 7.19 8.34 -1.14 12-May-2018
  141 - Michael Broderick 7.01 7.60 -0.58 15-May-2018
  142 129 Vivak Hangloo 6.28 8.49 -2.21 16-May-2018
  143 137 Amr Hussien 6.24 6.24 0.00 30-Apr-2018
  144 138 Alaa Saimoua 6.20 6.20 0.00 30-Apr-2018
  145 139 Ahmed Saber 6.08 6.08 0.00 20-May-2018
  146 - Filipe Guedes 5.58 7.60 -2.01 16-May-2018
  147 142 Alex Charles 3.76 5.60 -1.84 15-Apr-2018
  148 142 Hazem Sayed gamil 3.45 3.45 0.00 22-May-2018
  149 146 Pardhasaradhi Pattapu 2.03 2.03 0.00 21-May-2018
  150 146 Ihab Marzouk 0.16 2.00 -1.84 30-Apr-2018

  192.99 Yohann Pedder (1)
  190.18 Haytham Gouda (2)
  169.40 Muhammed Bilal (3)
  156.55 Warren West (4)
  154.83 Amr Al sharief (5)
  154.15 Ehab Makaryous (6)
  152.98 Stephen O'Neill (7)
  151.95 Ahmed Mandour (8)
  151.08 Chris Ryan (9)
  148.38 Maneesh Nair (10)
  135.37 Jetendra Bachani (11)
  130.72 Stefano Urbini (12)
  122.89 Ahmed Samir 1 (13)
  122.84 Mohammad Nayel (14)
  118.60 Muhammad Aftab (15)
  116.32 Nicolas Tinseau (16)
  107.46 Tom Hodgson (17)
  100.60 Matthieu Jean (18)
  100.20 Jean-claude Despres (19)
  99.44 Matthew Franklin (20)
  98.85 Ahmed Ismail (21)
  98.71 Mauricio Barnola (22)
  97.82 Mohamed Samy (23)
  97.75 Farid Khafagy (24)
  96.93 Guillaume Berthereau (25)
  96.20 Roshan Baladevan (26)
  95.99 Hossam -Amin (27)
  95.72 Rizwan Raza (28)
  93.50 Moustafa Elziny (29)
  93.36 Kevin Gilford (30)
  93.20 Naeem Nanji (31)
  92.20 Ismail Shilleh (32)
  89.96 Daniel Camargo (33)
  89.41 Ossama Ghozlan (34)
  86.31 Denis Bochkarev (35)
  83.93 Mohamed Elkhatib (36)
  83.06 Yassin El shazly (37)
  79.47 Brian Stanforth (38)
  77.33 Ali Durrani (39)
  77.21 Vaughn Weatherdon (40)
  76.89 Sameh Badawy (41)
  75.99 David Michael (42)
  74.53 Abdalrahman Fathallah (43)
  74.25 Stacey Yap-singh (44)
  74.18 Aktham Elsalhi (45)
  73.38 Zoheb Kizilbash (46)
  73.00 Tamer Abdelkader (47)
  72.27 Ahmed Elnady (48)
  71.49 Hameed Sultan Maricar (49)
  67.03 Conor Hayes (50)
  66.99 Arsalan Zamir (51)
  66.58 Wail Mezher (52)
  62.44 Marios Katsioloudes (53)
  62.29 James Edmondson (54)
  60.35 Gary Kenward (55)
  60.23 Sohail Riaz (56)
  59.69 Ahmed Said (57)
  58.80 Abdullah Elawady (58)
  58.61 Mostafa Maamoun (59)
  58.51 Abid Iqbal (60)
  58.06 Hossam Okasha (61)
  56.43 Pawel Piotrowski (62)
  54.34 Ollie Taylor (63)
  52.98 Ossama Mahmoud (64)
  52.96 Billy Mc Elligott (65)
  51.79 Tim Smith (66)
  50.52 Miguel Santos (67)
  48.46 Ayman Edris (68)
  48.37 Eslam Gharib (69)
  46.01 Neil Lawrie (70)
  45.75 Ibrahim Aly (71)
  45.69 Irfan Moten (72)
  45.04 Nauman Azam (73)
  45.01 Asim Mirza (74)
  42.59 Hussien Mostafa (75)
  40.67 Dave Morgan (76)
  39.46 Steven Cumming (77)
  38.18 Srikanth Murthi (78)
  35.97 Srinivasan Vinod (79)
  35.74 Dimitrios Kandias (80)
  35.19 Khalil Gouia (81)
  35.01 Hossam Hashim (82)
  34.80 Balint Feyer (83)
  34.13 Fah Phan (84)
  33.86 Mohamed Hamed (85)
  33.64 Avni Arya (86)
  31.96 Mersel Damen (87)
  29.37 Martin Keane (88)
  29.00 David Karansky (89)
  28.41 Baiba Pillai (90)
  28.17 Amr Ryad (91)
  28.14 Satti Satti (92)
  27.60 Zain Khan (93)
  26.17 Michael Cowlishaw (94)
  25.79 Tarek Soliman (95)
  25.56 Nerbonne Rudy (96)
  24.92 Aidan Clarke (97)
  24.49 Arafat Safdar (98)
  24.23 Sean Sibley (99)
  23.54 Fabio Zulbati petrillo (100)
  23.43 Maureen Lord (101)
  22.67 Hjalmar Gutierrez (102)
  22.18 Tamer Abutahoun (103)
  22.13 Hasham Cheema (104)
  22.10 Ahmed Abdel moneim (105)
  21.28 Peter Crowe (106)
  20.91 Mike Cowan (107)
  19.90 Wael Ibrahim (108)
  19.06 Desmond Spencer (109)
  18.06 Andy Bray (110)
  17.92 Akram Rashed (111)
  17.49 Gustavo Ferrari (112)
  16.88 Madeeh Elsayed (113)
  16.80 Nader Sarhan (114)
  16.73 Peter Mccarthy (115)
  14.93 Alessandro Mauro (116)
  14.83 James Elwes (117)
  14.82 Sheriar Arjani (118)
  14.68 Mohamed Fouda (119)
  14.14 Waleed Yaseen (120)
  13.83 David Payne (121)
  13.74 Kenneth Gell (122)
  13.48 Mohamed Shehata (123)
  12.75 Sacha Jones (124)
  12.60 Ege Ersenkal (125)
  11.47 Syed ali Hashmi (126)
  10.98 Mohamed Kabbany (127)
  10.54 Kenny Brown (128)
  10.51 Mohamed Soliman (129)
  10.22 Mohammed Diab (130)
  10.07 Ahmed Ali (131)
  10.00 Syed sarosh Ahmed (132)
  9.24 Ajay Pillai (133)
  8.90 Moataz Farahat (134)
  8.52 Ranjith Kumar (135)
  7.98 Pavan Badi (136)
  7.80 Gopeshwar Dwivedi (137)
  7.76 Abdel-rahaman Zayed (138)
  7.53 Rachel Keene (139)
  7.19 Sridhar Rajendran (140)
  7.01 Michael Broderick (141)
  6.28 Vivak Hangloo (142)
  6.24 Amr Hussien (143)
  6.20 Alaa Saimoua (144)
  6.08 Ahmed Saber (145)
  5.58 Filipe Guedes (146)
  3.76 Alex Charles (147)
  3.45 Hazem Sayed gamil (148)
  2.03 Pardhasaradhi Pattapu (149)
  0.16 Ihab Marzouk (150)

  © Copyright 1998-2018 Web Design Perth Melbourne Itomic ABN 74 909 847 902
  PO Box 228, Innaloo City, WA 6918, Australia
  Tel +61 (0)8 9321 3844   ·   Fax +61 8 6210 1364   ·   Mobile +61 (0)408 831588
    e-mail   ·   Internet www.squashleagues.com